د کابل پولی تخنیک پوهنتون د اوبو او چاپریال د ماستری برنامی (35) قلمه تجهیزاتو د صنوفو ارتیا 1400 کال د پروژې قرارداد پریکړه اعلان

kpu_admin
د کابل پولی تخنیک پوهنتون د اوبو او چاپریال د ماستری برنامی  (35) قلمه تجهیزاتو د صنوفو ارتیا 1400 کال د پروژې قرارداد پریکړه اعلان

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرار داد پروژه (35) قلم تجهیزات مورد ضرورت صنوف درسی برنامه ماستری مدیریت همه جانبه منابع آب خویش را برای سال مالی 1400 تحت شماره داوطلبی ( MOHE/KPU/096/NCB)با متشبث انفرادی خدمات لوژیستیکی کوبل،دارنده جواز نمبر( D-46510)آدرس واقع سرک چهارم نو آباد قلعه زمانخان مرکز کابل افغانستان رابه قیمت مجموعی مبلغ (7972060) هفت ملیون ونه صدو دو هزارو شصت افغانی از حساب اکونت پوهنتون پولی تخنیک کابل  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین ، ناحیه پنجم ،کابل ، افغانستان وفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرار دادمنعقدنخواهند شد.

 

Latest announcements

Sun, Jul 25 2021 3:08 PM
Background image

The beginning of face-to-face courses after the application of the vaccine

Announcement!

The students of Kabul Polytechnic University are informed that according to the decision dated (24 July 2021) of the Leadership Council of the Ministry of Higher . . .

Sun, Jan 03 2021 9:37 AM
Background image

Announcement

For the first time, the Ministry of Interior Affairs held a scientific conference under the examination of social and fundamental factors and fields of social harm and its consequences . . .

Back to announcements