امتحان بست های اکمال تخصص وزارت تحصیلات عالی برای پوهنتون ابوعلی سینا و پوهنتون ننگرهار ازطریق اداره ملی امتحانات درپوهنتون پولی تخنیک کابل اخذ گردید.

kpu_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ - ۲۱:۵۹
امتحان بست های اکمال تخصص وزارت تحصیلات عالی برای پوهنتون ابوعلی سینا و پوهنتون ننگرهار ازطریق اداره ملی امتحانات درپوهنتون پولی تخنیک کابل اخذ گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.

محفل ایکه به منظور افتتاحیه امتحان بست های اکمال تخصص برای پوهنتون های فوق برگذارگردیده بود محترم محمد اسماعیل روحانی معین وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی خالقداد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی،پوهاند عبدالقدیرخموش رئیس اداره ملی امتحانات، انجنیرزیارمل خطاب نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی،پوهنوال عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، پوهنوال محمد نسیم نسیمی معاون علمی پوهنتون، خواجه محمد انور نوري معاون مالی واداری پوهنتون، روسای پوهنځی ها، استادان وکارمندان اشتراک داشتند.

نخست محترم انجنیرزیارمل خطاب نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون پولی تخنیک کابل حاضرین محفل را خوش آمدید گفته وابرازخرسندی از فضا امن وآزادی واستقلال را کرده و آرزوی موفقیت برای تمام اشتراک کننده گان را نمودند.

متعاقباً محترم پوهاند عبدالقدیرخموش رئیس اداره ملی امتحانات ضمن خوش آمدید به حاضرین درمورد ارقام اشتراک کننده ها مبنی براینکه ازمیان 2896 اشتراک کننده 637 تن ان اناث و 2259 تن ان ذکور میباشد صرف 85 تن انها بعد از سپری نمودن امتحان که 55 تن به پوهنتون ابوعلی سینا  و 35 تن انها به پوهنتون ننگرهارجذب خواهند گردید.

وغرض سپری نمودن پروسه امتحان خواهان همکاری از استادان و رعایت اصول از اشتراک کننده ها  شدند.

سپس محترم محمد اسماعیل روحانی معین وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی آزادی افغانستان به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی درمورد برنامه ها و پیشرفت های وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده و حمایت شان را غرض تقویت چنین برنامه،تجهیزوفعال سازی سایردیپارتمنت های طبی اعلام و تاکید بالای شفافیت چنین برنامه را نموده و آرزوی موفقیت برای اشتراک کننده ها کردند.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۲۱:۳۶
Background image

معرفی سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل

سرپرست معاونیت مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای حاضرین معرفی گردید.

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۲۱:۳۶
Background image

محفل تقدیر از محترم انجنیرزیارمل خطاب نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی و معاون مالی اداری، و خدا حافظی وی با منسوبین پوهنتون پولی تخنیک کابل

محفل که به منظور خدا حافظی انجنیر زیارمل خطاب نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی و معاون مالی واداری این پوهنتون

یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۵ - ۱۰:۱۴
Background image

تدویر مجلس حل مشکلات سیستم تحصیلی در پوهنتون پولی تخنیک کابل

مجلس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.

نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل حضور استادان و کارمندان را خیرمقدم گفته و درمورد حل. . .

BACK TO NEWS