اعلان مجددهشت بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل .

kpu_admin
Wed, Oct 26 2022 2:54 PM
اعلان مجددهشت  بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل .

Publish Date

Closing Date

اعلان مجددهشت  بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل .

بنابر این متقاضیان واجد شرایط با سویه دوکتورا ویا ماستری از تاریخ فوق الذکر