اعلان دو بست کمبود کادر علمی دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی پوهنځی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل

kpu_admin
Wed, Jul 27 2022 1:41 PM
اعلان دو بست کمبود کادر علمی دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی پوهنځی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل

Publish Date

Closing Date

       بست اول :  دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی با کد  ( 28 - 90 - A3 - 083 - 02 - 002 ) 

         بست دوم :  دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی با کد  ( 28 - 90 - A3 - 083 - 02 - 004 ) 

متقاضیان واجد شرایط با سویه دوکتورا و ماستر از تاریخ    3-5-1401 الی  3-6-1401 در خواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان طی مراحل نمایند. ( اعلان اول )