اعلان تدارکات

kpu_admin
image

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پــولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعـوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (4 ) قلم البسه باب مورد ضرورت محصلان لیلیه برای سال 1403 اشتراک نمـوده و نقل شرطنامه مربـوطه را در حافظه یا فلش دسک بدست آورنـد ، آفرهای خـویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق اصول تـدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی/10 1403/5 به ساعت ده بـجه قبل از ظهر به دفتر معاونیـت مالی واداری ارایه نـمایـد ، تـضمین آفر پـــول نـقد ویاگرانتی بانکی مبلغ 157700 افغانی می باشد آفرهای ناوقت رسیــده وانترنتی قابل پــذیرش نمی باشد.
بناً از شرکت ها ، تصدی های دولتی، موسسات و متشبثین خصوصی که خــواهش قرارداد را داشته باشند درخـواست های خویش را به آمریــت تهیه، تــدارکات و خدمات این پوهنتون بسپارند.

More tenders

Sat, Dec 23 2023 2:41 PM
Background image

The Re-Announcement Of Procurement

Kabul Polytechnic University invites all eligible candidates to participate in the bidding process for the procurement of laboratory equipment for the Master's program in Transportation . . .

Sat, Dec 16 2023 2:27 PM
Background image

The re-announcement of procurement

Kabul Polytechnic University invites all eligible candidates to participate in the bidding process for the procurement of laboratory equipment and instruments for the Doctor of . . .

Mon, Nov 13 2023 2:21 PM
Background image

Procurement Announcement

Kabul Polytechnic University invites all eligible candidates to participate in the bidding process for the procurement of laboratory equipment for the Master's program in Transportation . . .

Back to tenders