پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت زبانهای خارجی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

kpu_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۲:۱۹
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت زبانهای خارجی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

Publish Date

Closing Date

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت لسانهای خارجی با کود (  

Related VacanciesShow all

Back to vacancies