د 1401 کال لپاره د لیلیې د زده کوونکو د ژوند د ښه والي او د اداري، تدریسي او د شپې د ساتونکو د څانګو د جوړولو د پروژې لپاره (41280) کیلو ګرامه مایع ګاز د داوطلبۍ پروسه

kpu_admin
د 1401 کال لپاره د لیلیې د زده کوونکو د ژوند د ښه والي او د اداري، تدریسي او د شپې د ساتونکو د څانګو د جوړولو د پروژې لپاره (41280) کیلو ګرامه مایع ګاز د داوطلبۍ پروسه

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه مقدار ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع جهت بخت بر مواد اعاشوی محصلین لیلیه و تسخین شعبات اداری ، تدریسی و محافظین شب باش در ایام فصل زمستان برای سال 1401 اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تداركات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الى 21 / 2 / 1401 به ساعت ده بچه قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی واداری لیلیه پنجم منزل سوم پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نماید ، تضمین آفر پول نقد ویاگرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد بنا از شرکت ها ، تصدی های دولتی موسسات ومتشبثين خصوصی که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه ، تدارکات و خدمات اطاق شماره ( 33 ) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند . جلسه آفر گشائی بروز ( چهار شنبه ) مورخ 21 / 2 / 1401 ساعت 10 بچه قبل از ظهر در اتاق نمبر ( 31 ) دفتر معاونیت مالی و اداری تصویر می گردد.

More tenders

Sat, Dec 23 2023 2:41 PM
Background image

The Re-Announcement Of Procurement

Kabul Polytechnic University invites all eligible candidates to participate in the bidding process for the procurement of laboratory equipment for the Master's program in Transportation . . .

Sat, Dec 16 2023 2:27 PM
Background image

The re-announcement of procurement

Kabul Polytechnic University invites all eligible candidates to participate in the bidding process for the procurement of laboratory equipment and instruments for the Doctor of . . .

Mon, Nov 13 2023 2:21 PM
Background image

Procurement Announcement

Kabul Polytechnic University invites all eligible candidates to participate in the bidding process for the procurement of laboratory equipment for the Master's program in Transportation . . .

Back to tenders