د کابل پولی تخنیک پوهنتون رهبری آموزشی ورگشاپ:

kpu_admin
Tue, Feb 09 2021 8:51 AM
د کابل پولی تخنیک پوهنتون رهبری آموزشی ورگشاپ:

ورکشاپ ارتقای ظرفیت آموزشی رهبری روسا و آمرین دیپارتمنت پوهنحئی های پوهنتون پولی تخنیک کابل ، ازطرف دفتر HEDP مقیم پوهنتون برگذارشد.

درنخست محترم پوهنوال دیپلوم انجینرمحمدنسیم نسیمی معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد ضرورت وموثریت ورکشاپ آموزشی رهبری برای هئیت رهبری واستادان صحبت نموده استادان را تشویق نمودند تادرچنین ورکشاپها اشتراک نموده تا ظرفیت رهبری وکاری شان ارتقا یابد .

متعاقبآ محترم داکتربشیراحمد جاوید یک تن از مسوولین دفتر HEDP درمورد ورکشاپ متذکره معلومات مفصل ارایه نموده و  نظریات و پاسخ ها برای سوالات مطرح شده دراین ورکشاپ با ارایه جوابات ازطرف استادان وبحث درمورد ان از اجندای کاری ورکشاپ بوده که توسط ترینران ورزیده دفترHEDP پیشبرده شده وبرای مدت شش یوم ادامه خواهند د اشت.

Latest news

Thu, Nov 26 2020 9:05 AM
Background image

Granting the third stage accreditation document to Kabul Polytechnic University

The issue of accreditation is a vital issue for scientific and academic institutions. Universities and institutions of higher learning in all countries are reviewed by a body called. . .

BACK TO NEWS