پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی کمپیوترساینس خویش سال 1400 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۱:۱۶
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی کمپیوترساینس خویش سال 1400 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی(IS)

Related VacanciesShow all

Back to vacancies