پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1400 دیپارتمنت ریاضیات عالی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۱:۴
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1400 دیپارتمنت ریاضیات عالی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت ریاضیات عالی با کود (  (28-90-A3-077-05-003

Related VacanciesShow all

Back to vacancies