محفل معرفی آمر مالی و حسابی و تقدیراز کارمندان که درپروسه اعتبار دهی پوهنتون پولی تخنیک کابل سهم فعال وارزنده داشتند برگزارشد.

kpu_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۸:۵۳
محفل معرفی آمر مالی و حسابی و تقدیراز کارمندان که درپروسه اعتبار دهی پوهنتون پولی تخنیک کابل سهم فعال وارزنده داشتند برگزارشد.

 

نخست خواجه محمد انور نوری معاون مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل از کارکرد، فعالیت وزحمات تیم کاری آمریت مالی وحسابی بخصوص محمد هارون فرزاد سرپرست قبلی آمریت مالی وحسابی سپاس گذاری نموده و تقررمحترم عبدالوهاب را بحیث آمر مالی وحسابی پوهنتون تبریک گفته وآرزوی موفقیت نمودند.

محترم عبدالوهاب آمر جدیدالتقرر مالی وحسابی پوهنتون پولی تخنیک کابل ابراز خرسندی از تقررشان در ساحه علمی واکادمیک نموده ووعده عرضه خدمت نمودند.

سپس نجیب الله امرخیل آمر لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل به نمایندگی مامورین پوهنتون از فعالیت های وزحمات محترم محمد هارون فرزاد سرپرست امریت مالی وحسابی تشکری کرده  وتقررمحترم عبدالوهاب را تبریک گفته ووعده همکاری نمودند.

همچنان محمد هارون فرزاد سرپرست آمریت مالی وحسابی تقرر محترم عبدالوهاب را تبریک وخیرمقدم گفته ووعده همکار نمودند.

محفل با توزیع تحسین نامه برای محترم محمد هارون فرزاد سرپرست قبلی امریت مالی و حسابی به پاس خدمات ارزنده شان وتعداد از کارمندان وکارکنان که در پروسه اعتباردهی پوهنتون سهم فعال وارزنده دشتند خاتمه یافت.

 

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۳:۵
Background image

ورکشاپ آموزش مبتنی بر نتیجه (OBE) وآموزش محصل محوری (SCL) پوهنتون پولی تخنیک کابل

ورکشاپ آموزش مبتنی بر نتیجه  و محصل محوری (OBE- SCL) به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت های تدریس اعضای کادر علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف آمریت انکشاف مسلکی استادان این پوهنتون و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۱:۳۹
Background image

پروژه ایجاد مرکز (ICT) پوهنتون افتتاح گردید:

پروژه ایجاد مرکز (ICT) پوهنتون افتتاح گردید

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۰:۴۵
Background image

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

BACK TO NEWS