ثبت نام برنامه های ماستری شبانه پوهنتون پولی تخنیک کابل .

kpu_admin
ثبت نام برنامه های ماستری شبانه پوهنتون پولی تخنیک کابل .
قرار است پوهنتون پولی تخنیک کابل در مطابقت با تقویت اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان و به اساس فیصله بورد فوق لیسانس پوهنتون متذکره برای سمستر طاق خزانی سال ۱۴۰۱ در برنامه های ماستری ، بعداز سپری نمودن امتحان کانکور محصلین جدیدالشمول را جذب نماید، پروسه ثبت نام از تاریخ ۱۰ برج میزان سال ۱۴۰۱ آغاز و الی تاریخ ۱۵ برج عقرب دوام دارد داوطبان میتواند جهت ثبت نام سر از تاریخ ذکر شده به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نموده و فورم ثبت نام را بنابر شرایط ذکر شده از آدرس های ذیل اخذ نموده بعداز خانه پوری و تکمیل دوباره به آن مراجع تسلیم نمایند .

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۱ - ۱۲:۴۳
Background image

ثبت نام برنامه های ماستری شبانه پوهنتون پولی تخنیک کابل .

قرار است پوهنتون پولی تخنیک کابل در مطابقت با تقویت اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان و به اساس فیصله بورد فوق لیسانس پوهنتون متذکره برای سمستر طاق خزانی سال ۱۴۰۱ در برنامه های . . .

بازگشت به اطلاعیه ها