د 1401 مالي کال لپاره د کابل پولي تخنیک پوهنتون د شنو ساحو لپاره د بنسټیزو داوطلبی د تدارکاتی اعلان

kpu_admin
د 1401 مالي کال لپاره د کابل پولي تخنیک پوهنتون د شنو ساحو لپاره د بنسټیزو داوطلبی د تدارکاتی اعلان

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه علف خود رو ساحات سبزپوهنتون برای سال مالی (1401) اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را بدست آورند و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  (21) روز تقویمی به رساعت (2) بجه بعد از ظهر به دفتر مدیریت عمومی قراردادها ارایه نمایند، تضمین آفرپول نقد ویاگرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود.
اشخاص که خواهان قرارداد را داشته باشند درخواستی های خویش را به آمریت تهیه،تدارکات وخدمات اطاق شماره  (30) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۱:۴۷
Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۰:۵۱
Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - ۱۰:۲۱
Background image

Back to tenders