جنوري 28, 2020

پروگرام  رهنمایی ثبت نام در بورسیه  های لیسانس  ، ماستری  و دوکتورا  کشور ترکیه از طرف بخش فرهنگی سفارت ترکیه برای محصلان پوهنتون پولی تخن

جنوري 26, 2020

جلسه تعارفی مرکز ملی تحقیقات ومحیط زیست افغانستان به ریاست محترم دکتور محمد وسیم ؛اقبال؛ رئیس این مرکز با استادان واعضای کمیته های کاری دا

جنوري 22, 2020

محفل معرفی سرپرست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان با اشتراک محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی"سرپرست وزارت تحصیلات عالی ، محترم خا