هایدرولیک او هایدروتخنیکی ودانیو څانګه:

دهایدرولیک او هایدروتخنیکي ودانیو څانګه یو له هغو معتبرو علمي مرکزونو څخه ده چې په هغه کې د اوبو د تاسیساتو اړوند، په بیلابیلو برخو کې د انجینري کادرونو روزنه، څیړنیز موضوعات او نوښتونه ترسره کیږي. چې د نوموړو برخو له ډلې څخه کولای شو د بندونو او ذخیرو ودانول، د بریښنا او انرژي د تولید مرکزونو ودانول، د اوبولګونې او کرهنې اړوند ساختمانونو ودانول، د اوبو د لیږد د کانالونو او تونلونو ودانول، د سیلابونو د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د مخنیوي لپاره د ودانیو ودانول، د ځمکې لاندې اوبو زیرمو تغذیه او پیاوړتیا او د سطحي او ځمکې لاندې اوبو د براورد او اټکل څخه یادونه وکړو. ددې څانګې فارغین او څېړونکي په یوه داسې روحیه سره روزل کیږي چی د دوی په مرسته د اوبو د تاسیساتو اړوندو ودانیو د مطالعې، ډیزاین او په دې لاره کی د لاسته راوړنو او ښه مدیریت په نتیجه کې، د ملی اقتصاد پرمختګ او د اوبو په ټولو برخو کې د هېواد د ستونزو اړتیاوې پوره کیږي.

همدارنګه د هایدرولیک او هایدروتخنیکی ودانیو په دیپارتمنت کې آن د ماسترئ په کچه د هیواد د خدمت لپاره انجینران روزل کیږي او نوموړي انجینران د اوبو د د زیرمو د ودانیو او ددې ودانیو د مدیریت په برخه کې د ماسترئ معتبر سند تر لاسه کوي.

رسالت:

زمونږ رسالت د هایدرولیک او هایدروتخنیکي ودانیو څانګه کې د تحقیقاتو، څیړنو او ډیزاین لپاره د ځوانانو د علمي او مسلکي سطحې لوړوالی، د ټولنې د اړتیاوو سره سم د علمې څیړنو ترسره کول، د اوبو زیرمو د سرچینو د ودانیو په مختلفو برخو کې د خدمتونو وړاندې کول، د تخصصي او فني کادرونو او لابراتوارونو په مرسته ددې څانګی معنوي او مادي اړتیاوو پوره کول او په پای کې هم د هایدرولیکي ودانیو په څانګه کې د زده کړیالانو د علمي او اداري ظرفیت لوړوالی دی.

موخه:

زمونږ اساسي موخه د هایدرولیکي ودانیو د انجنیری په څانګه (د بندونو او ذخیرو ودانول، د بریښنا او انرژي د تولید مرکزونو ودانول، د اوبولګونې او کرهنې اړوند ساختمانونو ودانول، د اوبو د لیږد د کانالونو او تونلونو ودانول، د سیلابونو د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د مخنیوي لپاره د ودانیو ودانول، د ځمکې لاندې اوبو زیرمو تغذیه او پیاوړتیا او د سطحي او ځمکې لاندې اوبو د براورد او اټکل) کې د انجنیری له نړیوالو پروګرامونو او نویو علمی لاسته راوړنو سره سم، د لسانس او ماسترئ په کچو د زده کړیالانو روزنه ده. چې دا روزنه د نهو سمسټرونو په لړ کې په داسی ډول صورت مومی چی زمونږ د ټولنی د هر ډول ستونزو ځوابګوی وي.

ددی څانګی فارغین  په لاندې برخو کې په پوره ډاډ سره د دندې د ترسره کولو وړتیا لري:

 1. د سطحی اوبو د زیرمه کولو لپاره د بندونو د ودانولو څیړنې، ډیزاین، ودانول او له هغه څخه ګټه اخیستنه.
 2. د اوبو د بریښنا د تولید اړوندو ودانیو او تاسیساتو څیړنه، ډیزاین، ودانول او له هغه څخه ګټه اخیستنه.
 3. د اوبو لګونې (کرهنیزو اصلاحاتو) اړوندو تاسیساتو او سیستمونو د ټولو ډولونو څیړنه، ډیزاین، ودانول او له هغه څخه ګټه اخیستنه.
 4. د سیلابونو د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د مخنیوي لپاره د ودانیو ودانول، څیړنه، ډیزاین او له هغه نه ګټه اخیستنه.
 5. د سیندونو د غاړو د تحکیم کوونکو ودانیو څیړنه، ډیزاین او ودانول.
 6. د کرهنیزو ځمکو د مالګین کیدلو څخه د ژغورونکو ودانیو څیړنه، ډیزاین او ودانول.
 7. د اوبو لیږدونکو کانالونو او تونلونو څیړنه، ډیزاین، ودانول او له هغه څخه ګټه اخیستنه.
 8. د اوبو د زیرمو د ودانیو څخه د څارنې او مدیریت ټکنالوژي.
 9. د هایدرولیکي ودانیو ساتنه او څارنه.
 10. د کب روزلو د پروژو د اړوندو ودانیو څیړنه، ډیزاین او جوړول.
 11. د سیندونو او اورښت د هایدرولیکی ارقامو راټولول او پروسس.
 12. د د سیندونو د حوزو مدیریت او تنظیمول.
 13. د ټولو هغه پروژو په هکله د راپور چمتو کول، چی د اټکل امکان یی موجود او پورتني مسایل په کې شامل وي.