د غیر عضوی موادو د تکنالوژی دیپارتمنت لنډه پیژندنه

د غیر عضوی موادو تکنالوژی دیپارتمنت په 1388 هجری شمسی لمریز کال کی د ځوان علمی او مسلکی کادرونو د روزنی  او د غیر عضوی موادو د تولید او ضرورت پر اساس تاسیس شو. دغه دیپارتمنت د خپل تاسیس له نیټی څخه تر دی مهال پنځه دوری فارغ شوی محصلین له 1396-1392  پوری د لیسانس په سویه  ټولنی او کیمیاوی صنایعوته وړاندی کړی دی.

اوس مهال د غیرعضوی موادو تکنالوژی دیپارتمنت یو لابراتوار لری چی په هغه کی د غیر عضوی مواد تحلیل او تجزیه صورت نیسی چی دغه لابراتوار د اروپایی ټولنی او د سلواک هیواد د تخنیکی پوهنتون په مرستی سره په مدرونو وسایلو سمبال ده. د غیر عضوی موادو تکنالوژی دیپارتمنت شپږ تنه علمی کادر لری چی تول استادان له   پر مخ تلی تکنالوژی سره بشپړه بلدتیا لری.

د غیر عضوی موادو  تکنالوژی دیپارتمنت اوس مهال د 230 نفرو په تعداد محصلین لری چی په مختلفو صنفو کی د دی دیپارتمنت د استادانو لخوا تدریس کیږی. د دی دیپارتمنت زده کوونکی د خپلی زده کړی په دوره کی دوه  ځلی په  عملی توګه د غیر عضوی موادو په فابریکو کی د تولید پروسه له نیږدی څخه وینی او زده کړه کوی. د غیر عضوی موادو تکنالوژی د دیپارتمنت د استادانو او انجنیر لابرانت لنډه مسلکی پیژندنه په لاندی ډول ده.

د غیر عضوی تکنالوژی دیپارتمنت موخی

د غیر عضوی تکنالوژی دیپارتمنت د کابل د پولی تخنیک پوهنتون یو فارغ ورکونکی دیپارتمنت دی چی په کال 1388 هجری شمسی کی به رسمی بڼه تاسیس شو. د غیر عضوی تکنالوژی دیپارتمنت تر اوسه پنجه دوره فارغان د لیسانس په سویه ټولنی ته تقدیم کړی دی. د دی دیپارتمنت د تاسیس اصلی موخه د مسلکی او په پوهه مجهز کدرونه د عالی زده کړو په قوانینو او مقرراتو سمبال روزنه ده، چی په دی توګه لاندی موخی تعقیب کوی:

 1. د یو مسلکی دیپارتمنت رامنځ ته کول د تخصصی او مسلکی کدرونو د روزنی په موخه د افغانستان په سطح تر څو دغه فارغان وکولی شی په راتلونکی کی د ملی منافع په نظر کی نیولو سره په ملی او منطقوی سطح خپلی ټولنی ته خدمت وکړی.
 2. د غیر عضوی تکنالوژی دیپارتمنت پرمختګ  د یو مجهز او بهتر دیپارتمنت په توګه تر کال 1400.
 3. علمی مرستی په انکشافی پلانونو کی د دولتی او غیر دولتی موسساتو سره.
 4. د معلوماتو انتقالول د مختلفو کورنی او بهرنی علمی مرکزونو سره.
 5. د ځوان کادرونو روزنه په مسلکی او تخصصی علم سمبال .
 6. د استادانو د پوهنی کچه لوړول.
 7. د دیپارتمنت مجهز کول په مدرنو وسایلو .
 8. تحقیقی او لابراتواری کارونه د دیپارتمنت په مجهز لابراتوار کی.
 9. د یوی مناسبی او له هر ډول تعصب څخه لری فضا کی تدریس کول.
 10.  د تحقیقی او تحصیلی سطح پرمختګ .
 11.  د منرالی تیزابونو تولید، د سلیکاتونو تولید او دکودونو د تولید او داسی نورو مضامینو زده کړه .
 12.  تحقیق او څیړنه.
 13.  د دی دیپارتمنت فارغان کولای شی چی د مزار شریف د کود و برق په فابریکه کی، د سمنتو تولید، د سرامیکو تولید او د موادو د انالیز او تحقیقی لابراتورانو کی دنده تر سره کړی.

د دیپارتمنت د دیدگاه: د یو مسلکی دیپارتمنت ایجادول د تخصصی او مسلکی کدرونو د روزنی په موخه د افغانستان په سطح تر څو دغه فارغان وکولی شی په آینده کی د ملی منافع په نظر کی نیولو سره په ملی او منطقوی سطح خپلی تولنی ته خدمت وکړی.

د د یپارتمنت دندی او مسوولیتونه: د دی دیپارتمنت دندی او مسوولیتونه د ځوان او مسلکی نسل روزنه په نریواله کچه ،د ټولنی د ضرورتونو پر مطابق او د آزاد بازار د تقاضا او پراخ دولتی پلانونو، مسلکی او تخصصی زده کړه په ملی او منطقوی کچه ده.

 • د ټولنی د ضرورت پر مطابق د متخصصینو روزنه ،د موادو د تصفیی ، استخراج د طبیعی منابع او تبدیلول یی په کالیو (مصرفی) د اقتصاد دلوړولو پر موخه.
 • علمی مرستیاوی د ټولنی د انکشافی پلان  د اجرا کولو د دولتی او غیر دولتی زیربط موسساتو سره.
 • کیفی او کمی ارتقا د تحصیلی خدماتو د متقضایانو  لپاره د ملی او بین المللی معیارونو سره سم .
 • د علم او زده کړی پرمختګ
 • زده کړه او روزنه
 • په پراخه توګه د نظری لاسته راورنو کارول په عملی توګه.
 • د معلوماتو انتقالول د مختلفو کورنی او بهرنی علمی مرکزونو سره.
 • تحقیق او څیړنه

څیړنی: د غیرعضوی دیپارتمنت استادان ، تحقیقی- علمی چاپ شوی او غیر چاپ شوی مقالی لری چی بدبختانه د لابراتوارونو د کمښت له کبله پر بعضو موضوعاتو تراوسه څیړنی تر سره شوی نه دی.

آسانتیاوی: 

دغیر عضوی دیپارتمنت یو لابراتوار، دوه درسی ټولګی او د دیپارتمنت استادان پر نوی تکنالوژی سره سمبال خپل لکچرونه مخ ته وړی.