په کابل پولی ټخنیک پوهنتون کې دوه ښځینه مسجدونه پرانستل شول

06 اپرېل, 2019

محفل که در پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر " رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم غلام اولیا " پوپل " معاون مالی واداری، محترم دیپلوم انجنیر محمدضیا " ثنا " معاون امور محصلان، استادان، کارمندان و محصلان  دایر گردیده بود با قرائت از کلام الله مجید آغاز متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر " رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل راجع به فعالیت های اخیر محصلان،کارمندان و کمک درعرصه های مختلف از سوی محصلان همچنان راجع به دستاوردهای این پوهنتون خاصتآ شهروند فعال که مدیرت آن نیز به دست محصلان بوده، ایجاد مراکز خلاقیت، مساجد اناثیه، ایجاد مراکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف از قبیل سکتورشهری، منابع آب و تکنالوژی معلوماتی که نقش محصلان در زمینه خیلی ها مهم خواهد بود صحبت همه جانبه نمودند.

به تعقیب محترمه گل غتی " واعظی " مسئول برنامه های تحصیلات عالی برتش کنسل در رابطه به همکاری های پوهنتون پولی تخنیک کابل در زمینه های مختلف، طرز آموزشهای شهروند فعال در گذشته وآینده همچنان دستاورد های محصلان صحبت نمودند.

در این محفل نیزناجیه " نصرتی " یک تن از محصلان این محیط اکادمیک و مسئول تیم شهروند فعال پوهنتون پولی تخنیک کابل به نماینده گی از محصلان در ارتباط به همکاری رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل صحبت، تشکری و اظهار قدر دانی نمودند.

 

این محفل با قطع نوار دو باب مسجد اناثیه در تعمیر تدریسی و تعمیر تکنالوژی معلوماتی  از طرف رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و مهمانان خاتمه یافت.