د ACM برنامې سیالۍ دریم پړاو د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې ترسره شو

21 سپتمبر, 2019

سومین دور مسابقات برنامه نویسی ACM در پوهنتون پولی تخنیک کابل با همکاری مشترک پوهنتون کاتب و با حضور اساتید،  و اشتراک ۳۰ تیم برنامه نویس محصلان  از پوهنتون های پولی تخنیک کابل، پوهنتون کاتب، پوهنتون کابل، پوهنتون ابن سینا، پوهنتون کاردان، پوهنتون خاتم النبین برگزار گردید

هدف از برگزاری این رقابت ها شگوفایی و رشد استعداد ها ، تمرین انجام کارهای گروپی و ایجاد روابط نیک بین پوهنتون ها میباشد که در جریان محفل تفاهم نامه همکاری بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون کاتب نیز به امضا رسید.

این برنامه که ۵ ساعت دوام داشت در نتیجه  تیم های پوهنتون کابل، کاتب و ابن سینا بالترتیب مقام های اول، دوم و سوم را بدست آوردند.

به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک در ضمن تبریکی به برنده های رقابت از اشتراک همه محصلان و اساتید سپاسگزاری و قدردانی مینمایم.