د کمپیوټر انجنیري او انفارماتیک پوهنځي کې د زده کونکو د اووم دوره فراغت

22 لیندۍ, 1396

د کمپیوټر انجنیري او انفارماتیک  پوهنځي کې د زده کونکو د اووم  دوره فراغت :