د کمپیوتر او انجنیری فاکولته کتابتون افتتاح شول

14 مې, 2017

کتابخانه پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل افتتاح شد

به ارزش 16 هزار یورو کتابخانه پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل که به کمک موسسه DAAD کشور آلمان تجهیز شده است، امروز توسط وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.

محفلی که به این منظور در پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر شد، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی ضمن قدردانی از کمک های موسسه DAAD کشور آلمان گفت خوشحال هستم که امروز شاهد گشایش کتابخانه پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک که با کتاب های جدید و مورد نیاز این پوهنحی و کار های عملی محصلان این پوهنحی مزئین شده است؛ می باشم.

وی اضافه کرد استعداد های خوبی در این کشور وجود دارد که اگر زمینه های کاری برای شان مساعد گردد، می توانند کار های خلاقانهٔرا انجام دهند.

بعداً پوهندوی عزت الله عامد رئیس پوهنتون پولی تخنکی کابل صحبت نموده افتتاح این کتابخانه را در بلند بردن ظرفیت مسلکی استادان و محصلان موثر خوانده از زحمات داکتر محمد نذیر پیروز رئیس مرکز بین المللی ارتباطات کلتوری پوهنتون تخنیکی برلین و هماهنگ کننده کمک های این پوهنتون به تحصیلات عالی افغانستان قدرانی نمود.

به همین گونه داکتر نذیر پیروز در رابطه به اهمیت و ارزش کتابخانه ها که جز اساسی نهاد های تحصیلی می باشد صحبت نموده وعده همکاری های بیشتر را در زمینه نمود.

متعاقباً رئیس پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک گفت که در ساخت و تجهیز این کتابخانه بیشتر از 16 هزار یورو به مصرف رسیده که شامل کتاب ها، وسایل تخنیکی و فرنیچر می باشد.

به گفته وی تمام استادان این پوهنحی دارای درجه های تحصیلی ماستر بوده که از کشور های مختلف منجمله آلمان به دست آورده اند.

در اخر این محفل به پاس خدمات داکتر محمد نذیر پیروز تقدیر نامه که از سوی این پوهنتون تهیه شده بود توسط وزیر تحصیلات عالی به وی اهدا شد.

همچنان وزیر تحصیلات عالی از کار های عملی محصلان این پوهنحی دیدن نموده ضمن تشویق ایشان علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی جهت تشویق محصلان خلاق  نهاد های تحصیلات عالی کشور یک بودجه خاص را در نظری میگیرد تا محصلان بتوانند از این طریق فعالیت های شان را سرعت بخشند و در پهلوی آن مورد تقدیر نیز قرار گیرند.

قابل ذکر است پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل دارای چهار دیپارتمنت بوده که تا کنون از این پوهنحی در چهار دوره 175 تن فارغ گردیده است.