د کابل پولیتخنیک پوهنتون او تخنیکي او مسلکي روزنې دفتر ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول

30 جولای, 2019

پوهنتون پولیتخنیک کابل  تفاهمنامه همکاری های مشترک را با بانو ندیمه سحر، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی پیرامون هماهنگی های بیشتر کاری میان هردو اداره به امضاء رساند.

براساس این تفاهمنامه قرار است منبعد  همکاری های دو جانبه میان پوهنتون پولیتخنیک کابل  و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی درعرصه های کاری به ویژه همآهنگی و تشریک مساعی بمنظور تهیه و ترتیب کریکولم  آموزشی،  همکاری علمی و مسلکی کادر علمی هر دو اداره  جهت غنامندی  برنامه های آموزشی تخنیکی و مسلکی، تدویر برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت استادان و محصلین موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی، صورت گیرد.