د کابل د پولی ټخنیک پوهنتون د رهبرۍ بورډ د USAID مرستیال همغږي کونکي او په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت سره

03 اکتوبر, 2018

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وهییت رهبری این پوهنتون با همآهنگ کننده کمک های موسسه USAIDوهییت همراه ، دردفترکارشان ملاقات نمودند.

درنخست محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید"کاکر"  رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل از کمک های موسسه متذکره به این پوهنتون قدردانی نموده وخواستارحمایت وهمکاری مالی وتخنیکی درایجاد یک (مرکزریسرج تحقیقی) ، وتقویت لابراتوارهای GIS وIT  گردیدند.

  همچنان روی روابط علمی وتحقیقی پوهنتون پولی تخنیک کابل با سایر نهاد های تحصیلی واکادمیک منطقه ئی وبین المللی و تقویت آن توافق نظرصورت گرفت.

  دراخیر هیت متذکره ازبخشهای لابراتوار (GIS) بازدید نمودند که ازطرف مسئولین متذکره برای شان معلومات وتوضیحات لازم ارایه گردید.