د قزاقستان سفیر د کابل د پولی ټخنیک پوهنتون لیدنه وکړه

15 مې, 2019

سفیر قزاقستان وهیت همراه شان درکابل ازپوهنتون پولی تخنیک  بازدید نموده وبارئیس و هئیت رهبری پوهنتون ملاقات نمودند .درمحفلی ایکه به همین مناسبت دراین پوهنتون ترتیب گردیده بود  نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل تشریف آوری هیت متذکره را خیر مقدم گفته درمورد تاریخچه ودست آورد های اخیر پوهنتون صحبت همه جانبه نموده ، وضمنآ خواهان همکاری همه جانبه کشورقزاقستان درعرصه های علمی وتخنیکی با این پوهنتون گردیدند.

بعدآ سفیر محترم کشورقزاقستان ضمن تشکری ازدعوت شان به این پوهنتون ازهمکاری کشورمطبوع اش درزمینه های علمی وروابط دوجانبه وزارت های تحصیلات عالی دوکشور یاد آوری نموده ووعده همکاری های لازم درزمینه های علمی وتخنیکی بااین پوهنتون را دادند . دراین ملاقات محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی" معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، محترم محمد ضیا "ثنا " معاون امورمحصلان ،روسای پوهنحی ها و عده ئی ازاستادان ومحصلان نیزحضورداشتند. دراخیرسفیر وهیت همراه شان ازبخشهای تدریسی ولابراتوارهای پوهنتون دیدن بعمل آوردند .