د سیمه ایز ترانزیت په اړه د افغانستان نړیوال کنفرانس

14 سپتمبر, 2019

امروز مورخ 21 سنبله به میزبانی پوهنتون پولیتخنیک کابل و همکاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری کنفرانس بین المللی (افغانستان،  چهار راه ترانزیت منطقه ) در تالار جمنازیوم این کانون علمی دایر گردید.

درین کنفرانس محترم دیپلوم انجنیر یما یاری ، محترم خان ولی خان بشرمل ، محترم فاروقی صاحب،  سفرا و نمایندگان  کشور های دوست هندوستان ، جمهوری فدراتیف روسیه ،ترکمنستان، چین ازبکستان ،جمهوری اسلامی ایران،  ترکیه ، نماینده UNDP , معین صاحبان ، اساتید و محصلان پولیتخنیک اشتراک داشتند.

در این برنامه در سه پنل مختلف بحث های همه جانبه صورت گرفت و از نمایشگاه پولیتخنیک نیز دیدن بعمل آمد.

در ضمن درحاشیه‌ای این کنفرانس تفاهمنامه همکاری میان وزارت محترم ترانسپورت و پوهنتون پولیتخنیک نیز امضا گردید.