د زده کونکو ستاینه چې د مناظرې سیالۍ کې وګټله او لومړی مقام ترلاسه کړ

06 جنوري, 2020

هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل طی برگزاری محفل کوچک و با توزیع نمودن تحسین نامه ها به آنعده از محصلین که در مسابقات مناظره ملی میلینیم اشتراک و مقام اول را در میان 12 پوهنتون دولتی و خصوصی کسب نموده بودند ، تقدیر به عمل آورد.

کانون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل افتخار دارد تا حمایت های خویش را جهت رشد و شکوفایی این جوانان و خصوصاً توسعه چنین برنامه ها از هیچ نوع همکاری دریغ نورزد ​