د الکترونیکی آموزشی ورکشاپ

14 فبروري, 2018

د EDX سیستم او د محصلانو تریس شیوه دوه ورځ ورکشاپ ، د کابل پولی تخنیک عمومی رییس محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر"، اداری  اداری او د امور محصلان مرستیالانو او د مختلفو استادان په ګډون دایر شول.

لومړی محترم استاد ضیا "ثنا" د ورکشاپ  یو تن غړی د EDX سیستم په اړه معلومات ورکړل وروسته محترم پوهنیارسیدمجتبی "ایشان زاده" د امور محصلان  مرستیال او د ورکشاپ مسول  د الکترونیکی کارولو په اړه او د ایجادول داسی کورسونه 

معلومات ورکړل .

همدا رنګه  استادان و د ورکشاپ د کارول حاضرینو تته معلومات اریاه ورکړل چی ډیر زیاد استاداد د دی ورکشاپ په اړه معلومات تر لاس کړلږ