مسابقه علمی رشته های مختلف انجنیری منابع آب و سیول

24 غویی, 1396

د خپرېدو نېټه: Apr 09, 2017 کټه ګورۍ: عمومي

د کابل پولیتخنیک پوهنتون ماسټر آزموینه اعلان

24 غویی, 1396

د کابل پولیتخنیک پوهنتون ماسټر آزموینه اعلان

د خپرېدو نېټه: May 01, 2017 کټه ګورۍ: عمومي

د کابل پولیتخنیک پوهنتون ماسټر آزموینه اعلان :

پاڼې