د تدارکاتو خبرتیا کال 1397

24 تله, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (ایجاد مرکز ملی تحقیقات آب و محیط زیست) اشتراک نموده

اعلان تدارکاتی سال 1397

16 تله, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( احاطه نمودن بلاک های لیلیه توسط فنس همراه با نصب س

د کابل پولی ټخنیک پوهنتون په 1397 کال کې نوې کادر ته اړتیا لري

15 تله, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پاڼې