دتدارکاتی اعلان کال 1397

20 وږی, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( ترمیم و ایجاد میدان فوتسال ساحلی در عقب تعمیر بخار

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د تدارکاتو خبرتیا

18 چنګاښ, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( ترمیمات و رنگمالی تعمیر تدریسی، ترمیم ونصب موزائیک پیاده روه

د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادر ته ضرورت لری

13 چنګاښ, 1397

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پاڼې