مسابقه علمی رشته های مختلف انجنیری منابع آب و سیول

14 مې, 2017

د خپرېدو نېټه: Apr 09, 2017 کټه ګورۍ: عمومي

قرار است پوهنتون پولی تخنیک کابل مسابقه ای علمی را به تاریخ 8 می سال 2017 برای محصلان رشته های که در بخش های مختلف انجینری منابع آب، محیط زیست و انجینری سیول پوهنتون های مرکز و ولایات کشور که مصروف فرا گیری تحصیل هستند، به همکاری مستقیم پوهنتون قزاق – جرمن، سازمان یونسکو، DAAD، Global Water Partnership.
تحت عنوان:
“ “ National Olympiad on Integrated Water Resources Management (IWRM) 
براه اندازند. بنا ً از تمام محصلان رشته های فوق الذکردعوت بعمل می آید تا در لینک داده شده ثبت نام نموده و خلص مقالات علمی خویش را ارسال نمایند. به برندۀ این مسابقۀ علمی بورس ماستری درپوهنتون جرمن – قزاق و یک سفر دوهفته یی به کشور قزاقستان درنظر گرفته شده است. 
The Olympiad on IWRM is going to be held at Kabul Polytechnic University in Kabul, Afghanistan on 08 May 2017.

For more info and registration follow the link:
https://docs.google.com/…/1T2RWLqvLCSxg-M1emz5i_M2…/viewform