د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1397 کال کی نوی علمی کادرته ضررت لری

07 مې, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی در سال 1397 هجری خورشیدی  خویش در رشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

  1. دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی با کود ( 28 – 90 – A3 – 05 – 03 – 06 ) یک بست به سویه ماستر ویا داکتر.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 17/2/1397 الی 17/3/1397 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات و تذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.