د کابل پولی تخنیک پوهنتون د تدارکاتو خبرتیا

09 جولای, 2018

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( ترمیمات و رنگمالی تعمیر تدریسی، ترمیم ونصب موزائیک پیاده روهای عقب تعمیر تدریسی و سمت شرق تعمیر آی تی ) به روش داوطلبی باز ملی برای سال مالی 1397 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را  در حافظه یا فلش دسک بدست آورند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ( 21 ) روز تقویمی به ساعت ده قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی واداری دهلیز دست راست لیلیه ششم منزل اول پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نمایند، تضمین آفر پول نقد یا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود.

بنآ از شرکت های ساختمانی، تصدی های دولتی، موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش قرار داد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه، تدارکات وخدمات اطاق شماره ( 40 ) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

شرطنامه، لست مشخصات و احجام کاری الی یک ساعت قبل از تدویر جلسه در مدیریت عمومی قرار داد ها اطاق  ( 45 ) منزل سوم بلاک پنجم توزیع میگردد.