د کابل پولی تخنیک پوهنتون د تدارکاتو خبرتیا

19 فبروري, 2018

 د کابل پولی تخنیک پوهنتون د واجد شرایطو  تول داوطلبانو بلنه کوی چی  د پولی تخنیک پوهنتون  واښه سیمې د  مزایده  او داوطلبی پروسه  په 1397 مالی کال کی ګدون وکړی او د مربوطه شرطنامه نقل ترلاسه کړی، خپل آفرونه  د مندرجو شرایط مطابق او د تدارکاتو طرزالعمل لکه سربسته د اعلان نیټه د 21 تقویمی ورځو پورې لس بجی د غرمی مخکی  د قراردادونو عمومی مدیریت ته ارایه وکړی  نقده پیسی د آفر تضمین او یا د بانګ ګرانتی به وي .

 خلک که د مزید قرارداد خواهش ولری خپل درخواستونه د تهیه،تدارکاتو او خدماتو څانګه کوټه شمیره ( 40 ) بلاک ( 5 ) د پولی تخنیک پوهنتون لیلیه ته وسپاری .

شرطنامه  یو ساعت مخکی د داوطلبی  جلسه تدویر د قراردادونو عمومی  مدیریت کوته شمیره ( 45 )  د پنځم لیلیه دریم منزل کی ویشل کیګی.