د پولی تخنیک اطلاعیه

21 زمری, 1396

د کابل د پولي ټخنیک پوهنتون اعلانونه

د کابل پولیتخنیک پوهنتون داوطلبۍ

02 زمری, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د شمیر (144 ) خپل داغمه د مالونو د دیګ بېلابېل ډوله د مالی وزارت موافقه د 23/5/1396 هجری خورشیدی لیلام وی .

مسابقه علمی رشته های مختلف انجنیری منابع آب و سیول

24 غویی, 1396

د خپرېدو نېټه: Apr 09, 2017 کټه ګورۍ: عمومي

د کابل پولیتخنیک پوهنتون ماسټر آزموینه اعلان

24 غویی, 1396

د کابل پولیتخنیک پوهنتون ماسټر آزموینه اعلان

د خپرېدو نېټه: May 01, 2017 کټه ګورۍ: عمومي

د کابل پولیتخنیک پوهنتون ماسټر آزموینه اعلان :