دا څانګه په 1393 ل کال کې ددې لپاره چې د جيوديزي او مارکشيدري مضمونونو لکچرونه، عملي درسونه او ساختماني تعليمي پرکتيکونه، د جيولوجي او کانو، ترانسپورتي ساختمانونو انجنيري، د اوبو د منابعو او چاپېریال ساتنې په پوهنځيو کې پرمخ بیولو لپاره جوړه شویدی.

د جيوديزي د څانګې موخې

په انجنيري څانګو کې، دتخصصي زده کړو د لوړ کيفيت او معيار سره د ځوانو کادرونو روزنه

چې وکولاي شي د پروژو  جيوديزيکي کارونه سرته ورسوي.

د تخصصي او مسلکي انجنيري په ګاڼه سمبال په لوړ کيفيت او معيار سره د ځوانو کادرونو روزنه ؛

- د ښو اخلاقو لرونکو او وطن پالو کادرونو روزنه؛

- برابرښت او ورورولۍ؛

- د استادانو د ظرفيتونو لوړول؛

- د يوې مناسبې ټولنیزې او اخلاقي فضا جوړول او دسياسي، قومي، ژبنیواو مذهبي کرَکو او تعصباتو مخنیوی؛

- د څانګې د نصاب او مفرداتو بيا ليدنه؛

- د څانګې د سټراټيژيک پلان د پلي کولو لپاره د مالي ملاتړکوونکو سرچینو موندل؛

- د وزارتونو، ادارو او سکټوري ارګانونو سره د پوهنیزو،څېړنیزو، او اکاډميکو اړیکو او همکارۍ رامنځته کول په کور دننه او باندنیو پوهنتونو سره، د تفاهملیکونو او د همکاريو تړونونه لاسليکول؛

- د څانګې لپاره د معياري وېبپاڼې او د ډېتابيس جوړول؛

- د څانګې د ځان ارزَوَنې د لړۍ پیاوړې کول.