محترم رییس صاحب جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان از محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ساختن روبات های هوشنمند تقدیر به عمل آورد 

پښتو
Image: 
Sub-title: 
جلالتماب رییس صاحب جمهور دپولی تخنیک محصلانو ته تقدیر وکرل
Position: 
2