د کمپیوټر انجینرئ څانګه:

د کمپیوتر انجینری څانګه په ۱۳۸۹ کال د کمپیوټر انجینری او انفورماټیک په چوکاټ کې جوړه او په فعالیت یی شروع وه کړه. نوموړې څانګه د ښه خد متونو په وړاندې کولو، فعالیتونو ، اوهمیشنیو  ګډو هلوځلو او همکارئ روحیی د درلودلو  له امله  په ملی کچه د پوهنځئ او د  کابل پولیتخنیک پوهنتون  د شهرت او نومیالتوب سبب وه ګرځیده. دکمپیوټر انجینری څانګه دنده لری تر څو د معیاری اولوړې کچې نصاب ، تجربه لرونکو کدرونو ، معیاری درسونو او علمی څیړنو په درلودلو سره  د ددی څانګې لپاره په کچه وتلی ځوانان  د عصری او زیرکو کمپیوترونو د جوړولو،  د کمپیوتری سیستمونو جوړښت ،  د برابر شوو سیستمونو په طرح او جوړښت ، د مخابراتی او موبایل شبکو طرح او مدیریت ،  په زیرک او روباتیک سیستمونو کې وه  روزی.  کمپیوټر انجینری د کمپیوټرونو د طرحې او جوړښت او په کمپیوټر ولاړو سیستمونو په هکله یوه څانګه ده چه د سخت او نرم ابزارونو او سخت ابزاری سیستمونو په منځ کې اړیکو کره کتنه له ځانه سره لری. ددې څانګې زده کوونکی د دیجیتلی سیستمونو د ‎طرحې په باره ، ددوې په منځ کې اړیکې ، د هغو سیستمونو جوړښت چه په هغو کې له کمپیوټرونو  څخه ګټه اخیستل کیږی او د تعبیه او برابر شوو سیستمونو د نرم ابزارونو د طرحې په برخه کې لازم مهارتونه لاسته راوړلاې شی.

لرلید :

د کمپیوټر انجینری څانګه غواړی تر څو د خپلو  پراخو علمی هلو ځلو له لارې دا څانګه او د کابل پولیتخنیک پوهنتون د سیمی ایزو پوهنتونونو  د وړتیا یی نوملیک  په لومړی ګام کې څرګند او بیا وروسته د لوړ مقام د اخیستلو په لوري وه خوځوی. په طبیعی ډول دې لرلید ته  د لاس رسیدنې لپاره د   نوموړې څانګې د کادرونو او کار کوونکو زیات کار او همیشنئ علمی نه ستړی کیدونکې هلې ځلې اړینې او لازمي ښکاری. ددې ډول کو ښښ او هلو ځلو لپاره د دولت، فارغ شوو محصلانو، د صنعت د بازار دوستانو ، پوهنځیو او نورو پوهنتونونوهمکاری اړینه او ضروری ده.

د کمپیوټر انجینری څانګه غواړی چه د کمپیوټر انجینرئ په یوې توانمندې اوافغانستان کې د څیړنې په یوی لوړې سرچینې واړول شي. ددې معنی داده چه د کمپیوټر انجینري څخه فارغ شوي کسان به کامیاب ، د کمپیوټر انجینري څیړنې به نوښتګرې  او کمپیوټر انجینري به د انجینري د فکري مرکز په  توګه څرګنده شي. 

دنده:

دکمپیوټر انجینرئ څانګه دنده لري تر څو ځوانان د یوه ارزښت لرونکي ، مسلکي او ګټور ژوند لپاره د یو ویشتمې پیړئ انجینري څانګو په لومړئ کرښه کې چمتو او د علمي څیړنو او اکادمیک کوښښونو په سر ته رسولو، د کمپیوټر انجینرئ د ورځنئ پوهې په لاسته راوړلو کې د ښه والي زیرئ ورکړي.

د کمپیوټر انجینري څانګه  دنده لري تر څو خپل محصلین په چارو کې د کامیابئ ، کمپیوټر انجینرئ او څیړنو کې په دوام درلودونکي زده کړو، د پوهې د پیداکولو، د مهارتونو د پراخوالي او نوښت له لارې تیارکړي.

د کمپیوټر انجینري څانګه په پام کې لري ترڅوپه ټولنه کې د تخنیکي انجینري پوهې د اندازې او ښه والي په راوستلو، ساتلو اوکچې لوړولو کې د څیړنیزو خدمتونو د خورولو ،  انساني استعداد ته د قوت ورکولو، د پوهې د پیداکولو او خورولو له لارې ، په داسې حال کې چه په پوهه ، زیرمو او نوو ټیکنالوجیو ټینګار هم ور سره مل وي خپل قدمونه اوچت کړي.

په څرګند ډول:

● د محصلانو زده کړې دکمپیوټر انجینري په څانګه کې د ښو او اوچتو معیارونو د ځواب ورکولو او دهغوی تیارول دحرفوي کارونو اوپرمختللو زده کړو لپاره.

● د کمپیوټر انجینري په برخه کې د بنسټیزو اوعملي څیړنو له لارې د نوې پوهې رامنڅته کول اوخورول.

● په محلي ، ملي او منطقوي سطحه په کمپیوټر انجینرئ کې د خدمتونو وړاندې کول د تخصص او تجربې د سرچینې تر عنوان لاندې.

موخې :

● د لیسانس دورې  زده کړو ته قوت ، پراخوالئ او ښه څرنګوالئ ور کول.

● د ماسټري زده کړوشروع کول ، د کارګمارلو زیاتوالئ  او له څیړنو څخه ساتنه.

● په ټولنه کې نوښت راوړونکو څیړنو ته زور ورکول ، د څیړنیزو کوښښونو د کچې لوړوالئ او د څیړنیزو امکاناتو زیاتوالئ.

 ● محصل ته د زیاتې توجه د فضاء برابرول ،  د زده کړو د ټولنې یعنې محصلینو او استادانو لپاره د ښې انګیزې او چارې برابرول.

● د لیسانس په دوره کې په دوامداره ډول د درسي پروګرامونو اوکریکولم کره کتنه او ارزونه د دې هدف لپاره ترڅو خپل ځان په ټولنه او نړئ کې د ټیکنالوژي نړئ تغیرونو ته وه رسوي او له هغوې سره ځان برابر کړي.

● په دوام لرونکي ډول د چارې او رویی پراخوالئ او ښه والئ ، پوهنځئ او کارکوونکو ته چه د کمپیوټر انجینرئ اصلي ‎پانګه جوړوي قوت او حمایت  برابرول.

ارزشونه :

● د کمپیوټر انجینري څانګه د انجینري مسلکونو او برخو د زده کړو له مخکښو څخه شمیرل کیږي.

● د کمپیوټر انجینري درسي برخه او کریکولم د خپل اوسني اوچتوالی او نوښتونو له وجې د ملک په سطحه او کچه پیژندل شوئ ده.

● علمی  څیړنې ،  اکادمیکې هلې ځلې او د استادانو – محصلینو ترمنځ نیکه روحیه ددې سبب شول تر څو د کمپیوټرانجینري څانګه د برابرشوو سیستمونو ، روبوتیکونو ، نمونه ای کمپیوټر ښودنو،  ګرافونو،  زیرک سیستمونو ، کمپیوټري  شبکو او مخابراتو په برخو کې لومړئ مقام  تر لاسه کړي.

● کمپیوټر انجینري څانګه د محصلینو لپاره د مختلفو شالیدونو په پام کې نیولو سره غوره زده کړې برابروي.

● د کمپیوټر انجینري څانګه کې له یوبل سره د مرستې احساس او سوچ درلودل ددې سبب ګرځي تر څو فارغ شوي کسان د کمپیوتر انجینري او معلوماتي ټیکنالوجئ  له مارکیټ سره ښې اړیکې وه ساتي او ژر په کار وه ګمارل شي.

● د کمپیوټر انجینري څانګه د ملک په سطحه په کار پوه پیژندل شوي کدرونه لري.

● د کمپیوټر انجینري څانګې علمي کدرونه، مسلکي کارکوونکي او محصلین د دندې رامنځته کولو روحیی در لودونکې دي.

● د کمپیوټر انجینري څانګه د خپلو محصلینو کامیابئ ،  همیشنئ زده کړو، څیړنو ، د پوهې او نوي شیانو د رامنځته کولو اوهمدارنګه له سره د پیداکولو او نوښتګر سوچ بنسټیز ګرځولو ته ارزښت ورکوي.

● د کمپیوټرانجینري څانګه لوړو اخلاقي او فکري معیارونو ته ارزښت ورکوي.

● د کمپیوټرانجینري څانګه د زده کړو ښه کیفیت ، هغوې ته پراخه لاس رسیدنه اود پوهنیز مهارت ډول ډول لاروچارو ته هم ارزښت ورکوي.

● د کمپیوټر انجینري څانګه په خپلې ونډې او مرستې سره د هیواد په اقتصاد کې هم ارزښت لري.

● د کمپیوټر انجینري څانګه د انساني حیثیت او کرامت په ساتلو سره د استادانو ، محصلینو او کار کوونکو د احترام او خوښئ لارموندنو ته هم ارزښت ورکوي.