د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د څانګې :

د ترسیمیهندسې او تخنیکي رسم څانګه په ۱۳۴۷ لمریز کال د پولیتخنیک د انستیتیوت په چوکاټ کيجوړه شوه، لکه څنګه چي جوته ده د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د کردیټ سیستم سره سم اساسی مضامین بلل شوی او د انجنیري د برخي بنسټ جوړوي، د نوموړ شویو مضامینود زدکړي پرته هیڅ انجنیری نشی کولي چی د صنعتي او مدني ودانیو، ترانسپورتي ودانیو، د بریښنا سیستم، اتومیخانیک، د اوبو لګولو سیستم او د انجنیري د نورو څانګو په طرحې او ډیزاین پوه شی. نو د انجنیرۍ د بیلابیلو برخو د اړتیا سره سم دا مهمه څانګه د زدهکړیالانو د لمړي ټولګي لمړی او دوهم سمسترونو ترسیمي هندسه او تخنیکي رسم مضمون د ووه ګونو پوهنځیوو په مخه بیایې او ددې څانګي ځانګړي پاملرنه د زدکړي د پروسې د اسلوبو ټینګول دي.

د نوي درسي پلان پر بنسټ د مخکیني درسی پلان بدلون د انجنیرانو د پوهي او د مهارتونو د پراختیاوو د انجنیري نقشوو ویل او طرحې په موخه په بیلابیلو انجنیري څانګو کي په تیرو څوو کلونو کي د اړتیاوو او د پرمختللی وسایلو لاس رسي سره سم د پخواني جوړ شوي درسی پروګرام ته بیا کتنه وشوه، د هرې څانګې د غوښتنې سره سم یو واربیا نوموړي پروګرامونه د نوي تکنالوژي د کاروني سره جوړ شو. سر بیره په دي دا څانګه دي ته ژمن دی چی درسي پروسي د پراختیا لپاره متداومه پاملرنه ولري.

د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د څانګې آمر ښاغلي پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالصبور دي. په دغه غښتلې څانګه کي اوس مهال نهه تنه ښوونکي په ښي همغږۍ د زده کړیالانو په روزنه بوخت دي، چي د نهه تنوو د جملې څخه دوه تنه یي د هیواد نه بهر د ماسترې په زده کړې بوخت دي.

د زده کړي د پروسې د لا بریا غښتلي کیدو په موخه د ښوونکو له خوا د درسې او میتودیکې کتابونو د جوړولو لپاره ډیرې هڅې کیږي. له دغو هڅو له جملي څخه د تخنیکي رسم عمومی کتاب، د ترسیمي هندسي کتاب، په عددی علایمو د مرتسماتو ښودنه، د انجنیري دورنما( لري لید)د ترسیم لاري چاري او د سیوري د ترسیم یادونه وکړو. د دي څانګې په چوکاټ کي د جوړیدلو تر اوسه تر ۴۰ ګنوو ډیر درسي او مرستندویه درسي کتابونه چاپ شوي دي. سربیره په دي تر ۱۵۰ پلاکاټونه (انځوریز تابلو ګانې) د هغوو برخو په هکله چي تدریس کیږي د استادانو له خوا برابر او په دوامداره توګه يي کتنه کیږي.   

پوهندوی ډاکټر نصرالله دانشیار، پوهندوی محمد یاسین نظامی، پوهاند ډاکټر عبدالقیوم کریمزاده، پوهنیار دیپلوم انجنیر غلام یحیی هوما، پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد شاه صفی، پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد نسیم مصطفی زاده، پوهنیار دیپلوم انجنیرسعید الله اسد، پوهنیار دیپلوم انجنیر اسدالله یوسفزي، پوهنیار دیپلوم انجنیر  قدرت الله احمدی، پوهنیار دیپلوم انجنیر ظاهر دروگر، پوهیالی انجنیر پروین، پوهیالی انجنیر ناجیه، پوهیالی انجنیر محمد سلیم عصمت، پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید کاکړ، پوهندوی دیپلوم انجنیرعلی حسین ندام او پوهندوی دیپلوم انجنیر زرغونه پوپل د ترسیمي هندسي او تخنیکي رسم د څانګي تکړه او پخواني ښوونکي دي، چي نوموړو د جمله څخه دپاي لخوا درې تنه یې اوس مهال ددې څانګې په چوکاټ کي د زده کړیالانو په روزنه بوخت دي او یو تعداد یي یا د دولتي په حساسو پوسټونو کي دنده تر سره کوي یا خپله د ماموریت دوره یي تر سره کړي ده تقاعد ته درومیدلي دي.

همداشان د ترسیمي هندسې او تخنیکي رسم د څانګې استادان هر یو ارواښاد پوهنیار دیپلوم انجنیر غلام حسن، پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالروف او پوهنیار دیپلوم انجنیر خیرالله د ۱۳۵۸ کال د پخواني دولت له لوري په نا  محسوس ډول وړل شوي او د دولت د راوتل شوي آمارو له مخي په شهادت رسیدلي دي، نوموړي استادان هم د دي څانګې د کادرونو په روزنه کي فعاله ونډه اخیستي ده.

ځاي لري چي د خارجي استادانو نه یادونه وکړو چي د افغان استادانو سره اوږه په اوږه د علمي کادرونو او زدکړیالانو په روزنه کي رغنده ونډه اخیستي ده:  

داکټر ا.و.ایرونیشوف ددې څانګي روسي استاد او د څانګي د لمړني آمر په توګه یي دنده تر سره کړي ده او په تیرو ورستیو کلونو کي ښوونکې هر یو ډاکټر و. و کریلوف، ډاکټر ا.ف تورپتکیو، ډاکټر ا.ن کوزمین، ډاکټر ز.ا. لوکیه، ډاکټر و.ا. تاگاه سف، ډاکټر ن.و کوشچ د څانګې د آمرینو په توګه یی دندې تر سره کړي دي.