دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی

 یکی از دیپارتمنت های عمومی علوم انجینری بوده و در سال 1347 هجری شمسی در چوکات پوهنځی ساختمانی ایجاد و شروع به کار نموده است. در سال 1360 هجری شمسی با به میان آمدن پوهنځی الکترومیخانیک این دیپارتمنت شامل تشکیل پوهنحیً الکترومیخانیک گردید. این دیپارتمنت از اوان تاسیس خود بین 4 الی 15 تن استاد شامل کادرعلمی داشته و در بحرانی ترین شرایط مضامین میخانیک ساختمانی، مقاومت مواد، میخانیک نظری، تیوری میخانیزم ماشین، پرزه جات ماشین، میخانیک تطبیقی را برای محصلین پوهنځی ساختمانی، جیولوجی ومعادن و پوهنځیالکترومیخانیک تدریس نموده است.

این دیپارتمنت در حال حاضردارای ( 8 ) تن استاد ان شامل کادر علمی هر یک پوهندوی عبدالمتین تمیم، پوهندوی محمد عارف یوسفی، پوهندوی سید نوید زیوری، پوهندوی شمس الحق کاشفی، پوهنمل سید اجمل دشتی، پوهنیار روح الله جمال، پوهنیار محمد وارث به سویه ماستر و پوهنیار محمد مسعود به سویه لیسانس می باشد. یک ان از استادان این دیپارتمنت پوهنیار روح الله جمال غرض تحصیلات عالی دوره دکتورا از طرف دولت به خارج از کشور اعزام گردیده است. استادان این دیپارتمنت مضامین اساسی تخنیکی را برای محصلین پوهنحی های هشت گانه این پوهنتون تدریس می نمایند.

مفردات درسی مضامین مربوط این دیپارتمنت تجدید نظر گردیده که مطابقت با پروگرام های کشور های پیشرفته و یونسکو دارد. دروس مضامین  این دیپارتمنت مطابق سیستم کردیدت عیار گردیده که شامل  لکچر، دروس عملی، کارهای لابراتواری، کارهای محاسبوی و گرافیکی می باشد. برای تمام مضامین مربوطه از طرف استادان مواد درسی از قبیل لکچر نوت ها، کتاب های درسی، رهنما های حل سوالات عملی و کارهای محاسبوی و گراف تحلیلی صنفی، رهنما ی کارهای لابراتواری و غیره آماده شده و از آنها استفاده به عمل می آید.

استادان این دیپارتمنت علاوه بر تدریس در سیمینارهای علمی دیپارتمنت و کنفرانس های علمی – میتودیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل فعالانه سهم گرفته و مقالات علمی – تحقیفی خویش را به خوانش گرفته اند که تعداد زیاد آنها در شماره های مختلف مجله علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل به نشر رسیده است.