دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی :

دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی در سال 1388 نظر به نیاز مبرم کادر های جوان مسلکی در عرصه تولید مواد غیرعضوی ایجاد گردید. این دیپارتمنت از آغاز تاُسیس تا امروز پنج دور فارغان خویش را به سویه لیسانس از سال 1392-1396 به جامعه و صنایع کیمیاوی کشور تقدیم نموده است. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای یک لابراتوار در قسمت تحلیل و تجزیه مواد غیرعضوی بوده  که این لابراتوار به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی سلواک تجهیز گردیده است. دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی اکنون دارای حدود 230 محصل بوده که در صنوف جداگانه توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می شوند و محصلین در طول دوره تحصیل عملاً در فابریکات مواد غیرعضوی پروسه  تولید را از نزدیک مشاهده نموده و آموزش می بینند. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای 6 تن عضو کادر علمی و یک تن  انجنیر لابرانت بوده که استادان این دیپارتمنت مجهز با تکنالوژی روز می باشند

اهداف دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی

 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی ازجمله دیپارتمنت های فارغ دهنده در تشکیل بوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل بوده که در سال 1388 هجری شمسی به شکل رسمی در چوکات این بوهنځی تاسیس گردید. دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی ازسال 1388 تا کنون چندین دوره فارغان خویش را به سویه لیسانس به جامعه تقدیم کرده است. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای یک لابراتوار در قسمت تحلیل و تجزیه مواد غیرعضوی بوده  که این لابراتوار به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی سلواکیا تجهیز گردیده است. دیپارتمنت تکنالوژی موادغیرعضوی هم اکنون دارای حدود 230 محصل بوده که در صنوف جداگانه توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می شوند و محصلین در طول دوره تحصیل دوبار عملاً در فابریکات مواد غیرعضوی پروسه  تولید را از نزدیک مشاهده نموده و آموزش می بینند. دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی دارای 6 تن عضو کادر علمی و یک تن  انجنیر لابرانت بوده که استادان این دیپارتمنت مجهز با تکنالوژی روز می باشند .

هدف تاسیس این دپیارتمنت تربیه کادر های مسلکی آگاه و مجهز با دانش روز بوده که با رعایت قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال می نماید:

1- ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادر های تخصصی و مسلکی در سطح کشور تا فارغان آن قادر باشند با روحیه وفا داری به منافع ملی و آراسته با دانش روز مطابق خواسته ها و مطالبات بازار کار در سطح ملی و منطقه مصدر خدمت شوند.

2- ارتقاٌ دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی به عنوان یک دیپارتمنت برتر در میان سایر دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح افغانستان الی سال 1400.

3- همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه  با موسسات دولتی و غیردولتی زیربط.

4-       همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون.

5-       تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری روز.

6-       بلند بردن ظرفیت علمی استادان دیپارتمنت.

7-       تجهیز دیپارتمنت با تجهیزات مدرن تدریس.

8-       انجام کار های لابراتواری و تحقیقی با استفاده از لابراتوار مجهز این دیپارتمنت.

9-       فــــــــــــراهم نمودن فضای مــــــناسب درســــــــــــی برای محصلین عاری از هر نوع تعصبات سیاسی ، قومی و زبانی.

10-  ارتقای سطح توانمندی های تحصیلی و تحقیقی.

11-  ارتقای فعالیت های ترویجی ،  علمی و تحقیقی مناسب با مضامین اختصاصی دیپارتمنت.

12-  تحقیق و پژوهش.

13-  محصلین درجریان تحصیل مسایل مربوط به انجنیری صنایع کیمیاوی از جمله تولید کود های کیمیاوی ، تولید تیزاب های منرالی، تولید سلیکات ها و غیره را می آموزند.

14-  فارغان این رشته می توانند در فابریکات تولید کود های کیمیاوی (کارخانجات کود و برق مزار شریف) ، تولید سمنت ، کاشی ، سرامیک ، لابراتوار های تحقیقاتی و انالیز محصولات موادغیرعضوی کار نمایند.

دیدگاه دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی

ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادر های تخصصی و مسلکی در سطح کشور تا فارغان آن قادر باشند با روحیه وفاداری به منافع ملی و آراسته با دانش روز مطابق خواسته ها و مطالبات بازار کار در سطح ملی و منطقه مصدر خدمت شوند.

رسالت دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی

رسالت این دیپارتمنت همانا تربیه متقاضیان این رشته با کیفیت و معیار جهانی بر اساس نیازمندی جامعه، تقاضای بازار آزاد کار و همچنان پلان های بزرگ دولت، با دانش مسلکی و تخصصی روز در سطح ملی و منطقه می باشند.

  • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های تصفیه مواد استخراج شده منابع طبیعی و تبدیل آن به کالا های مورد نیاز (مصرفی) رشد و اقتصاد کشور.
  • همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیردولتی زیربط.
  • ارتقای کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیار های ملی و بین المللی.
  • ارتقای علم و دانش.
  • آموزش و یاد گیری.
  • ترویج استفاده از دستآورد های علمی به سطح وسیع در کشور بطور عملی و نظری.
  • همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون.
  • تحقیق و پژوهش.​

کار تحقیقی: استادان این دیپارتمنت دارای چندین مقاله تحقیقی – علمی چاپ شده و غیر چاپ شده می باشند. اما بنا بر کمبود لابراتوار های مجهز بالای بعضی موضوعات علمی نمی توانند تحقیقات خویش را انجام دهند.​

سهولت ها: این دیپارتمنت دارای یک لابراتوار، دو صنف درسی بوده و استادان این دیپارتمنت با استفاده از تکنالوژی جدید تدریس دروس خویش را پیش می برند.