دفاع پروژه دیپلوم نخستین دور محصلین دیپارتمنت انجنیری خط آهن پوهنتون پولی تخنیک کابل

13 اسد, 1397

اداره خط آهن افغانستان میزبان محفل دفاع پروژه دیپلوم نخستین دور محصلین دیپارتمنت انجنیری خط آهن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مورخ 10 اسد 1397) بود.

دفاع دیپلوم پوهنځی ساختمانی در وزارت شهرسازی ومسکن

10 اسد, 1397

پوهنتون پولیتخنیک کابل در نظر دارد جهت نزدیک ساختن بازار کار به نهاد آکادمیک، محافل دفاع پروژه دیپلوم فارغ التحصیلان را در سکتور های مرتبط به رشته های پولیتخنیک دایر نماید.

ورکشاپ تضمین کیفیت

09 اسد, 1397

ورکشاپ تضمین کیفیت که با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ،محترم پوهاند عبدالاحد "خالقی" معاون علمی ،محترم غلام اولیا "پوپل" معاون مالی واداری ،محتر

نمایشگاه کاریابی انجنیری

02 اسد, 1397

نمایشگاه کاریابی انجنیری به ابتکارنهاد (تتراتیک) ، پوهنتون پولی تخنیک کابل وهمکاری USAID واشتراک بیش از30کمپنی وموسسات دولتی وخصوصی بروزدوشنبه اول اسد درجمنازیوم پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

Pages