جشن فراغت و توزیع دیپلوم محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

14 Sep, 2018

جشن چهل و ششمین دور  فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ به تعداد 619 تن از انجنیران جوان  در 20 رشته تخصصی از پوهنحی های هشت گانه به تاریخ 22 سنبله سال 1397 در جمنازیوم این محیط اکادمیک در مراسمی با حضورداشت محترم پوهنمل دکتور نجیب الل

توزیع تصدیق نامه های محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

10 Sep, 2018

این محفل که در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  با اشتراک محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، محترم حمیدالله " عرفان " مسئول بخش حمیات پوهنتون ها، برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی ب

Pages