دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب)

24 ثور, 1397

دومین برنامه (مسابقه مدیریت همه جانبه منابع آب) در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.

اشتراک رییس صاحب در کنفرانس بین المللی فدراسیون سرویران جهان

22 ثور, 1397

به تاریخهای 6 - 11 می، کنفرانس بین المللی فدارسیون سرویران جهان (FIG) در شهر استانبول به اشتراک 60 نهاد اکادمیک و بیش از 180 انجمن و کمپنی های معتبر از 120 کشور دایر گردید بود، خوشبختانه رییس صاحب پوهنتون پولی تخنیک کابل با دو تن از استادان این پوهنتون نیز در کنفرانس 

ملاقات معاون صاحب علمی با جمعی از روسا با هئیت UNESCO

06 ثور, 1397

به روز چهارشنبه مورخ 5 ثور سال 1397!

جشن ششمین دور فراغت محصلان بخش ماستری شبانه پوهنتون پولی تخنیک کابل

26 حمل, 1397

این محفل  با اشتراک  پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ " رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، غلام اولیا " پوپل " معاون امور اداری ، دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان ، رؤسای پوهنځی ها،اساتید،محصلان و مهمانان در

Pages