قرارداد تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS ) میان وزارت شهر سازی و اراضی و پوهنتون پولی تخنیک کابل

21 Jan, 2019

قرارداد تطبیق برنامه قیمت‌گذاری زمین و ملکیت در افغانستان (ALPIS )  میان وزارت شهر سازی و اراضی و پوهنتون پولی تخنیک کابل با استفاده از مقرره استقلایت مالی پوهنت

محفل توزیع دیپلوم فارغان پوهنځی های کمپیوترساینس وجیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل

05 Jan, 2019

محفل با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازگردید.

پنجمین کنفرانس علمی شهری

01 Jan, 2019

پنجمین کنفرانس علمی شهری

Pages