معرفی برنامه شهروندان فعال ( Active Citizens ) در پوهننتون پولی تخنیک کابل

30 سنبله, 1397

 این برنامه با اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی، محترم پوهنیار سیدمجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، نماینده

جشن فراغت و توزیع دیپلوم محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

23 سنبله, 1397

جشن چهل و ششمین دور  فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ به تعداد 619 تن از انجنیران جوان  در 20 رشته تخصصی از پوهنحی های هشت گانه به تاریخ 22 سنبله سال 1397 در جمنازیوم این محیط اکادمیک در مراسمی با حضورداشت محترم پوهنمل دکتور نجیب الل

توزیع تصدیق نامه های محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

19 سنبله, 1397

این محفل که در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  با اشتراک محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشانزاده " معاون امور محصلان، محترم حمیدالله " عرفان " مسئول بخش حمیات پوهنتون ها، برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی ب

Pages