پنجمین دور دفاع تیزس های ماستری محصلان دیپارتمنت انجینیری جیولوجی و اکتشاف معادن پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولیتخنیک کابل

18 Feb, 2019

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید . ابتدا محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر" ریئس عمومی پوهنتون پولیتخنیک کابل ضمن خیر مقدم گفتن مهمانان و حاضران مجلس ، دفاع تیزس های محصلان دیپارتمنت انجینیری جیولوجی و اکتشاف معادن را به فارغان و خانواده های شان تبریک و تهنیت گفتند . و همچنان از استادان در تربیه و تدریس محصلین دوره ماستری تشکر و قدر دانی نمودند . از اقدامات و همکاری هیات رهبری پوهنتون برای آماده سازی وسایل و لابراتوار های مورد ضرورت محصلان دوره ماستری در آینده نزدیک خبر دادند .

همچنان محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی پوهنتون پولیتخنیک کابل ضمن  تشکر و قدر دانی از حضور مهمانان در محفل پنجمین دور دفاع تیزس های محصلان دیپارتمنت انجنیری و جیولوجی اکتشاف معادن فراغت انجنیران را به آنها و خانواده های شان تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت نمودند .

قابل ذکر است که در این دور بیست و هفت تن انجنیر از تیزس های ماستری خود دفاع نموده و تقدیم به جامعه میگردند .