پروژه دفاع دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان

04 Aug, 2018

جلسه دفاع دیپلوم دهمین دوره فراغت دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان تدیر یافت.
با اظهار سپاس و قدردانی از جناب انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و محترم دیپلوم انجنیر عبدالطیف مظفر خیل رئیس تخنیکی شرکت که زمینه دایر نمودن محفل را در مقر آن اداره محترم مساعد نمودند.این جلسه که به روز 
سه شنبه مورخ 09/اسد/1397 که با اشتراک رئیس عمومی و روسای مرکزی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، رئیس عمومی، آمرین دیپارتمنت، اساتید و دانشجویان پوهنتون پولی تخنیک کابل و خانواده محترم دانشجویان طی مراسمی به میزبانی اداره آبرسانی افغانستان برگزار گردید.
در ابتدای، این مراسم الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ضمن عرض خوش آمدید خدمت حاضرین مجلس، به اهمیت حضور کدرهای مسلکی و متخصص در بخش های مختلف ادارات دولتی و خصوصی اشاره نموده افزود: «داشتن تحصیلات نه تنها برای فرد بل برای خانواده ها و اجتماع نیز فخر آفرین است. اداره آبرسانی افغانستان در گذشته ها از عدم وجود کدرهای متخصص و مسلکی در این اداره رنج می برد اما امروز خوشبختانه جوانترین و متخصص ترین کدرها در اختیار خود دارد».
آقای یلانی در ادامه صحبت های خود فراعت دانشجویان را خدمت خود شان، اساتید و خانواده های محترم شان تبریک عرض نموده ضمن آروز موفقیت برای فارغین بیان داشت: « درب اداره آبرسانی افغانستان به روی تمام شما باز بوده و از حضور شما صمیمانه استقبال خواهد کرد، کاری که در گذشته نیز انجام داده بود».
متعاقباً، پوهنوال انجنیر محمد سعید کاکر رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل از رهبری اداره آبرسانی افغانستان بخاطر میزبانی این برنامه سپاسگزاری نموده، و آنرا یک اقدام نیک در راستای نزدیک سازی نهادهای اکادمیک به بازارهای کار تلقی نمود.
در ادامه، محترم دیبلوم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت ضمن عرض تبریکی و آرزوی موفقیت خدمت دانشجویان تازه فارغ شده تصریح کرد که ختم دوره لیسانس پایان دوره آموزش و مشکلات شما نیست بل آغاز آموزش عملی و مقابل با چالش های تخنیکی می باشد.
سپس، محترم پوهاند دکتور محمد قاسم صدیقی آمر دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل در مورد روند چگونگی ایجاد دیپارتمنت متذکره معلومات ارائه نموده افزود که فارغین و دفاع دیپلوم سال جاری نسبت به سال های قبلی متفاوت تر بوده زیرا، در سال جاری دانشجویان روی 15 پروژه عملی، تحقیق و پروژه دفاع دیپلوم خود را آماده نموده اند.
مراسم با دفاع پروژه های دانشجویان و داوری اعضای کمیسیون که متشکل از رئیس عمومی و رئیس تخنیکی شرکت آبرسانی افغانستان، اساتید دانشگاه پولی تخنیک کابل بود پایان یافت.