هفتمین دور دفاع دیپلوم محصلان پوهنحی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک

13 Dec, 2017

 هفتمین دوردفاع دیپلوم  فراغت پوهنحی انجنیری کامپیوتر و افارماتیک امروز در تالار تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل  با اشتراک پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون ، پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد " خالقی " معاون علمی ، پوهنمل دیپلوم انجنیر سید مجتبی " ایشان زاده " معاون امور محصلان، غلام اولیا " پوپل " معاون مالی و اداری ، روسای پوهنحی ها ، استادان، مهمانان و خانواده های محصلان تجلیل به عمل آمد .

این محفل با تلاوت قران کریم آغاز و بعد از پخش سرود ملی پوهنوال دیپلوم انجنیر مرزا محمد " مرزا " رییس پوهنحی انجنیری کامپیوتر و انفارماتیک راجع به  این پوهنحی معلومات ارایه نموده متعاقبآ پوهاند عبدالاحد " خالقی " معاون علمی پوهنتون روی موضوعات مختلف و تشویق محصلان بحث همه جانبه نموده و یک بار دیگرهفتمین دور فراغت  را برای این کانون علمی  و خانواده های محصلان تبریک عرض کرده و آرزوی موفقیت های شان را نمودند.

این محفل نیز برای سه روز ادامه دارد که محصلان روی پروژه های مختلف بحث خواهند نمود.