ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش

21 سنبله, 1396

ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش در پوهنتون پولی تخنیک کابل :

ششمین کنفرانس بین المللی جیولوجیکی هندوکش مورخ 21/6/1396 با حضور محترم دوکتور عبدالطیف "روشان" سرپرست وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان محترم پوهنوال دیپلوم مهندس محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم معین وزارت معادن وپطرولیم مهمانان خارجی استادان ومحصلین درتالار IT برگزار گردید که محفل با تلاوت چند ازآیات کلام الله مجید آغاز گردیده متعاقباً با پخش سرود ملی سخنران نخست مجلس محترم پوهنوال انجنیر محمد سعید "کاکر" رییس عمومی این محیط اکادمیک با سخنان عالمانه شان در رابطه با نقش معادن در انکشاف ورفاه کشور صحبت نموده وآنرا باهمیت دانسته و ازمهمانانیکه ازکشور های مختلف درین کنفرانس اشتراک ورزیده بودند اظهار تشکری نمود.

 سپس محترم دوکتور عبدالطیف "روشان" سرپرست وزارت تحصلات عالی درمورد همکاری جامعه بین المللی با وزارت معادن وپطرولیم افغانستان ابراز قدردانی نموده ودرمورد رویکردهای پوهنتون پولی تخنیک به سوی تحقیقی شدن امور اکادمیک ابراز امید واری نمودند وخواستار تسریع وسرعت بخشیدن درین پلان وپروگرام شده وتاکید کردن تا پوهنتون پولی تخنیک بتواند با تمام ادارات ذیربط وصل گردد وهمچنان ظرفیت های علمی واکادمیکی پوهنتون پولی تخنیک را قابل قبول دانسته درمورد فراهم ساختن امکانات واکمال کادر های متخصص درآینده به پوهنتون پولی تخنیک کابل وعده دادند متعاقباً مشاور تخنیکی وزارت معادن وپطرولیم نیز درمورد اهمیت معادن درکشور وتدویرهمچو کنفرانس های علمی وتحقیقی صحبت کرده وازتدویر آن قدردانی نمودند سپس محترم شاه ولی "فریاد" مسئول برگزاری کنفرانس مذکور ازدست آوردهای کنفرانس های گذشته جیولوجیکی معلومات داده وجزئیات تدویر این کنفرانس را به حاضرین معلومات ارائه و ضمناً نماینده موسسه GIZ ازهمکاری دایمی موسسه مذکور اعم ازعلمی واکادمیک واکمالات لابراتواری با این پوهنتون ابراز آماده گی نمودند.

همچنان پیام محترم رئیس اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان توسط محترم سرمحقق عبدالجبار "عابد" عضو علمی آن آکادمی به اشتراک کننده گان کنفرانس رسانیده شد.

  ناگفته نماند این کنفرانس به همکاری ،کشور آلمان، پوهنتون کشور چک ، وزارت معادن وپطرولیم و پوهنتون کابل برگزار گردیده است. مقالات علمی وتحقیقی استادان ومحققین به شش سکشن مجزا طی مدت دو روز ارائه وبه بحث گرفته میشود.