رئیس جمهور غنی با استادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی تخنیک کابل دیدار کرد 

05 Dec, 2019

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی دیداری با استادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی تخنیک کابل، روی تشخیص اولویت ها و شناسایی ضعف ها و قوت ها در زمینۀ معادن و استخراج آن، بحث نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت معادن و پترولیم و رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز حضور داشتند، ابتدا پوهاند امیر محمد موسی زی پرزنتیشن خویش را در مورد منابع طبیعی، ذخایر و احجار قیمتی افغانستان ارائه نمود.

وی افزود که افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند جهان از لحاظ ذخایر معدنی مانند احجار قیمتی، فلزات و نفت و گاز می باشد و از نگاه جیولوجیکی در منطقه و جهان، حایز اهمیت است.

موسی زی گفت که متاسفانه ذخایر معدنی به ویژه سنگ های قیمتی افغانستان به گونه غیر مسلکی استخراج و به خارج از کشور قاچاق می شوند و همچنان در قسمت تفحصات نفت و گاز و کمبود کادرهای فنی به مشکل مواجه هستیم.

رئیس جمهور غنی پس از استماع پرزنتیشن متذکره، گفت که بخاطر آگاه ساختن مردم از احجار و عناصر قیمتی معدنی افغانستان، باید به آنان معلومات داده و نمونه های آن در موزیم بگذارید.

وی افزود که وزارت معادن باید روی اقلام مشخص ذخایر معدنی افغانستان تمرکز کند و نقشۀ جیولوجی تمام افغانستان تهیه گردد تا موجودیت ذخایر در نقاط مختلف کشور تثبیت و تدابیر لازم به منظور استخراج آن روی دست گرفته شود.

رئیس جمهور تصریح کرد که اگر بر مبنای چشم انداز روشن به استخراج معادن افغانستان اقدام کنیم تا چهار سال آینده، عواید ما افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی گفت که کشورهای چین، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی حاضر اند بالای مرمر و رخام افغانستان سرمایه گذاری نمایند. وی افزود که باید به تفحصات نفت و گاز توجه بیشتر صورت گیرد تا واردات ما در این عرصه ها کاهش یابد.

رئیس جمهور از استادان متذکره خواست که در قسمت مدیریت بهتر معادن کوچک، متوسط و بزرگ و همچنان آموزش کادرهای فنی، طرح های شان را ارائه نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به ظرفیت های افغانستان در زمینۀ تولید انرژی برق، گفت: تا زمانی که برق ثابت نداشته باشیم، معادن را به گونه درست استخراج و انکشاف داده نمی توانیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که سروی جیولوجی کشور تغییر کرده است و تحقیقات ارائه شده از سوی سایر کشورها متفاوت و متناقض می باشد. وی از استادان رشتۀ جیولوجی پوهنتون پولی تخنیک کابل خواست تا مشورت های شان را در خصوص اینکه بالای کدام اولویت ها تمرکز صورت گیرد، ارائه نمایند.

وی در اخیر سخنانش گفت که بالای تفحصات، مراکز تحقیقاتی و لابراتوارها سرمایه گذاری بیشتر شود.