جشن فراغت و توزیع دیپلوم محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل

14 Sep, 2018

جشن چهل و ششمین دور  فراغت محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل؛ به تعداد 619 تن از انجنیران جوان  در 20 رشته تخصصی از پوهنحی های هشت گانه به تاریخ 22 سنبله سال 1397 در جمنازیوم این محیط اکادمیک در مراسمی با حضورداشت محترم پوهنمل دکتور نجیب الله "خواجه عمری"  وزیر تحصیلات عالی , محترم دکتور احمد سیر" مهجور" معین  مالی و اداری وزارت، هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل،  اساتید ، شخصیت های علمی و آکادمیک  و مهمانان دایر گردید که محفل با آیات متبرکه قرآنی و پخش سرود ملی آغاز متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن خوش آمدید مهمانان فراغت محصلان را خیر مقدم گفته و راجع به دستاورد های این محیط اکادمیک اشاره نموده، افزودند که رهبریت پوهنتون پولی تخنیک کابل از هیچ نوع کمک وهمکاری در راستای پیش رفت دانش محصلان دریغ نخواهد ورزید.

در این محفل محترم پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری  وزیر تحصیلات عالی ضمن قدر دانی از فراغت محصلان این محیط اکادمیک از کارکرد ها وزحمات رهبری و استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل اظهار قدر دانی نمودند.

قابل یادآوری است که در این محفل تعدادی از مهمانان نیز در رابطه به فراغت محصلان این پوهنتون سخنان خویش را ایراد فرمودند، در اخیر محفل با توزیع دیپلوم های محصلان از سوی مقامات وزارت، رهبریت پوهنتون و مهمانان خاتمه یافت.