تقدیراز ورزشکاران مدال آور پوهنتون پولی تخنیک کابل

09 Apr, 2018

این مراسم که درتالارآمریت تکنالوجی معلوماتی(IT) برگزار شده بود با تلاوت آیات متبرکه قرآن عظیم الشان وپخش سرود ملی آغاز گردید.

درنخست آقای یزدان پرست یکتن ازوکلای شورای ولایتی کابل ازهیأت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل به نسبت تشویق وقدردانی از ورزشکاران اظهارتشکری وامتنان نموده وپیروزی ورزشکاران را برایشان تبریک گفتند.

همچنان محترم انجنیر حفیظ الله "محمدی" که درمسابقات بین القاره یی کشورمصر،حایزمدال طلا شده است ازتشویق وتقدیرورزشکاران ازسوی رهبری پوهنتون ، ابراز تشکری نمودند.

متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تقدیم خیرمقدم به مهمانان ازمدال آوران عرصه ورزش پوهنتون تعریف وتمجید نموده وابرازامید واری نمودند تا زمینه های بهتر وخوبتری برای رشد جوانان وورزشکاران فراهم گردد.

مراسم با اهدای تقدیر نامه ها وتحایف به مدال آوران وگرفتن عکس های یادگاری با ورزشکاران خاتمه یافت.