تفاهم نامه همکاری پولی تخنیک با (Dynamic Vision (DV

04 سنبله, 1396

تفاهم نامه همکاری بین شرکت محترم (Dynamic Vision (DV و پوهنتون پولی تخنیک کابل:
 در راستای ایجاد روابط همکاری با کمپنی های معتبر داخلی جهت زمینه کار آموزی برای محصلان عزیز پوهنتون پولی تخنیک کابل، روز سه شنبه مورخ 31/5/1396 جلسه با حضور هئیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل و محترم عبدالاحسان مومند رئیس شرکت داینامیک و یژن (Dynamic Vision)) و همکاران شان در مقر ریاست عمومی این پوهنتون برگزارگردید وروی همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در فرجام تفاهمنامه همکاری به امضآء رسید که با مساعی مشترک جهت ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی محصلین در دوره های پرکتیک، کار آموزی، ایجاد فرصت های کاری و جذب محصلین فارغ التحصیل همکاری صورت می گیرد. اظهار سپاس از شرکت دینامیک ویژن که در برگزاری نمایشگاه علمی -تخنیکی که عنقریب دایر میگردد همکاری همه جانبه نموده و مینماید.